ความเป็นมาของธงชาติไทย

รู้หรือไม่ ธงชาติไทยมีประวัติยาวนานกว่า 500 ปีแล้ว

 

เริ่มตั้งแต่รัชสมัย รัชกาลที่ 1 .....

 

 

รัชกาลที่ 2 ...